Uvaner ved daily stand-ups ​

Vi har alle været der. Elendige stand-ups, som blev brugt på alt og ingenting, på samme tid. Men hvad kan vi gøre for at få mere ud af det mest centrale element i scrum? Jeg har seks ting, som du skal være opmærksom på.

I – Mødet er forsinket
Vi står der, størstedelen af teamet, og vi venter på, at de resterende teammedlemmer dukker op. Allerede der skaber vi idé om, at mødet er ligegyldigt. Mødet er timeboxed, og eventuelle forsinkelser vil påvirke dine teammedlemmers andre gøremål, hvis mødet skrider i den anden ende. Derfor skal mødet holdes til og indenfor tiden.

II – Een person leder mødet
Et af de mest centrale elementer i agil udvikling er at øge selvledende teams. Et problem med de fleste gruppedynamikker er, at det ofte bliver en enkelte person, ofte Scrum Master-rollen, som kommer til at lede daily stand-ups. Mødet er alles møde, og skal derfor ikke ledes af den samme hver gang. Lad det gå på omgang.

III – Daily stand-up som planlægningsmøde
Mødet er ikke et diskussionsforum eller planlægningsmøde, hvorfor det ikke skal bruges til at diskutere, indføre nye ideer eller ændre i eksisterende planer. Problemer, som kræver mere opmærksomhed, bør tages udenfor dette forum. Spild ikke tiden ved at diskutere løsninger. Dette kan gøres efter mødet.

IV – Daily stand-up som statusopdateringsplatform til lederne
Mødet er ikke en afrapportering til lederen og/eller Scrum Masteren. Mødet er til for at fortælle om fremdrift på opgaver og (vigtigst) fremhævelse af evt. problemer, som forhindrer selvsamme fremdrift.

V – Der bliver ikke lyttet, kun talt
Af og til er nogle teammedlemmer så målrettede i deres egen opgaveløsning, at de kun lytter til sig selv. Daily stand-ups er ikke for den enkelte, men for teamet som helhed. Hvis du har et problem, så er det teamets problem. Vi skal lytte og hjælpe, hvor vi kan.

VI – Følg altid samme mønster.
Sidst, men ikke mindst, så er det vigtigt, at mødet forløber efter samme mønster hver gang. Det gør mødet trygt, og vi kommer hurtigere frem til sagens kerne. Mødet er timeboxed. Brug det fornuftigt.